الگو:چکیده

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

طرز استفاده[ویرایش]

{{چکیده
|1=
|2=
|3=
|shortcut1=
|shortcut2=
|shortcut3=
|shortcut4=
|shortcut5=
}}

نمونه[ویرایش]

{{چکیده
|1=معرفی اجمالی شهر شیراز
|2=تاریخچه شهر شیراز
|3=مفاخر شهر شیراز
|shortcut1=شیراز
|shortcut2=حافظ
}}


توضیحات[ویرایش]

  • این یک الگوی خیلی پیشرفته نیست.
  • در ابتدای صفحه ویکی خود نمونه الگو را وارد کنید.
    • در صورتی که تنها پارامتر شماره 1 را پر کنید توضیحات در یک پاراگراف نمایش داده می‌شود.
    • اگر پارامترهای 2 و 3 را تکمیل نمایید، توضیحات شما در یک لیست گلوله‌ای نمایش داده می‌شود.
  • در صورتی که از پارامتر shortcut1 تا shortcut5 استفاده نمایید یک جعبه میانبر در سمت چپ نمایش داده می‌شود.

بدون توصیف.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

این الگو، قالب‌بندی شخصی‌سازی‌شده دارد

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
11

بدون توصیف

ناشناختهضروری
22

بدون توصیف

ناشناختهپیشنهادشده
33

بدون توصیف

ناشناختهپیشنهادشده
shortcut1shortcut1

بدون توصیف

ناشناختهپیشنهادشده
shortcut2shortcut2

بدون توصیف

ناشناختهپیشنهادشده
shortcut3shortcut3

بدون توصیف

ناشناختهپیشنهادشده
shortcut4shortcut4

بدون توصیف

ناشناختهپیشنهادشده
shortcut5shortcut5

بدون توصیف

ناشناختهپیشنهادشده