الگو:کاربر آزادی از مادیات

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
این کاربر خواهان آزادی بشر از بند اسارت مادی است.