الگو:کاربر شاهنامه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
این کاربر شاهنامه ‌خوان است.