الگو:کاربر فراویکی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
این کاربر در فراویکی هم مشارکت می‌کند.توجه[ویرایش]

افزودن این الگو به یک صفحه، رده:کاربران فراویکی را هم به آن صفحه می‌افزاید.