الگو:کاربر مارکس

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
این کاربر عمیقاً به تفکر و ایده‌های کارل مارکس عشق می‌ورزد.