الگو:کاربر میانویکی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
این کاربر از طریق ویکی‌داده میان‌ویکی‌ها را افزوده یا ویرایش می‌کند.