پرش به محتوا

الگو:Navigation

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]


Book Title
 ← Previous Chapter Title Chapter Title Next Chapter Title → 


این الگو یک منوی پیمایش در بالا و/یا پایین فصل، بخش یا صفحه فرعی کتاب نمایش می دهد. اگر در صفحه فرعی نباشد، پیوندی به کتاب (یا بخش بالاتر) در بالای منو ظاهر می‌شود. بعلاوه این الگو شامل یک صفحه فرعی است که در رده اصلی کتاب ظاهر می شود.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Previous pageprevious

این پارامتر باید نام صفحه فرعی کتابی باشد که قبل از صفحه فرعی فعلی آمده است. نباید شامل عنوان کتاب و همچنین نباید یک پیوند باشد. اگر صفحه فرعی فعلی اولین قسمت کتاب باشد، این پارامتر باید حذف شود.

رشتهاختیاری
Next pagenext

این پارامتر باید نام صفحه فرعی کتابی باشد که بعد از صفحه فرعی فعلی آمده است. نباید شامل عنوان کتاب و همچنین نباید یک پیوند باشد. اگر صفحه فرعی فعلی آخرین قسمت کتاب باشد، این پارامتر باید حذف شود.

رشتهاختیاری
Categorycat

این پارامتر باید نام رده کتاب برای قرار دادن صفحه فرعی در آن رده باشد. اگر نام رده مشابه نا مرده کتاب باشد، که معمولاً همینطور است، باید حذف شود.

رشتهاختیاری

کاربرد: {{navigation|previous=page|next=page}}