الگو:Random number

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
نماد توضیحات توضیحات الگو[ایجاد]