پرش به محتوا

اچ‌تی‌ام‌ال/جدول‌بندی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
<body>
 <table border="3"
 cell padding=" "
 cell spacing=" ">
</body>

table border برای کادر دور جدول است. برای تیتر جدول:

<caption>
HTML table
</caption>

برای سطرهای جدول:

<tr> %سطر اول
 <th> price </th> <th> quant </th> 
</tr>
<tr> %سطر دوم
 <td> 17 </td> <td> 72 </td> 
</tr>

در کل به صورت زیر:

<body>
 <table border="3"
 cell padding=" "
 cell spacing=" ">
<caption>
HTML table
</caption>
<tr> %سطر اول
 <th> price </th> <th> quant </th> 
</tr>
<tr> %سطر دوم
 <td> 17 </td> <td> 72 </td> 
</tr>
</table>
</body>

که به شکل زیر نتیجه می‌شود:

<body>

HTML table
price quant
17 72

</body>

در تگ table از کدهای زیر می‌توان استفاده کرد:

Rules "Area" = nonl, rows, cols, groups, all (default)

با استفاده از height و width می‌توان طول و عرض جدول را تعیین کرد:

مثلا:

width="800"

و در کل به صورت زیر نوشت:

<table width="800" height="50%">

ارتفاع جدول بستگی به ارتفاع پنجره مرورگر دارد.

تراز در صفحه نیز با انتخاب یکی از گزینه‌های زیر انجام می‌شود:

َAlignment= left, right, justify, center
<td align= "right"> ... </td>

برای ایجاد سطر جدید، از استفاده می‌کنیم؛ برای اطلاعات هر سلول یا خانه از استفاده می‌کنیم.

برای رنگ‌آمیزی جدول از bordercolor و bgcolor استفاده می‌شود.

دو تا bordercolor داریم:

bordercolor light

bordercolor dark

که همیشه به هر دوی آن‌ها رنگ اختصاصی داده می‌شود.

برای استفاده از تصویر زمینه از backgroundcolor استفاده می‌شود.