بررسی موردهایی از اخلاق حرفه‌ای/رخنه‌کنشگری

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

رخنه‌کنشگری یا هکتیویسم یک چمدان‌واژه است که در کنشگری (مبارزه سیاسی) به معانی گوناگونی به کار می‌رود. رخنه‌کنشگری معمولا از راه دستکاری یک سامانه رایانه‌ای با انگیزه‌های سیاسی یا اجتماعی انجام می‌گیرد و در آن از شگردها و ابزارهای دیجیتالی مبهم قانونی یا غیرقانونی استفاده می‌شود.