بوم‌شناسی کاربردی/انتقال بیماری

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مهندسی مرداب انتقال بیماری بهنژادی و بازمعرفی گونه‌های نادر
بوم‌شناسی کاربردی


در سال ۱۹۹۹ یک گروه تحقیقاتی در زمینه بهداشت عمومی دامپزشکی، از سوی سازمان‌های بهداشت جهانی (WHO)، سازمان غذا و کشاورزی (خوار و بار کشاورزی) وابسته به سازمان ملل (FAO)، دفتر بین‌المللی بیماری‌های همه‌گیر جانوری (OIE) متشکل از ۲۸ متخصص از هجده کشور جهان با هم تشکیل جلسه دادند و بهداشت عمومی دامپزشکی را به صورت ذیل تعریف کردند: کمک به سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی انسان‌ از طریق درک و بکارگیری علوم دامپزشکی.