ترجمه اول - بخش سوم - فصل یازده

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
Travel Warning هشدار:

این صفحه مربوط به یک کتاب در حال گردآوری است. بدون هماهنگی مدیران به هیچ عنوان تغییری در این صفحه ایجاد نکنید. در صورتی که تغییری در این صفحه ایجاد کنید یک خرابکار محسوب می‌شوید و با شما برخورد خواهد شد

محیط های کامپیوتری – تغییر شناختی

دانش آموز نیاز به با دقت در نظر گرفتن مدل های گذشته قابل کاربردی شدن را برای استفاده آن ها در ارائه دارد. نیز مبارزه های طراحی شناختی پیشرفت برنامه های توصیه ای قالبی (Frame work)  طراحی های ابتدایی توصیه ای و اولین پرونده های آن که در جلب توجه دانشجویان موفقیت آمیز بوده است) همین طور به نظر می رسد که آنها بر پایه مشاهدات غیر رسمی (مشاهدات رسمی هنوز روی آن انجام نشده است).  برای دستیابی به اثرات که شناختی که در انتضار داشتیم بهرحال، قسمت های فهمی را برای پیشرفت رو نمایی کرده ایم که فکر می کنیم که قسمت های نورانی جایی را روی مطالب کلی طراحی واسط های کاربرد به منظور دستیابی به اثرات شناختی انداخته ایم  ما در حال حاضر در حال پیاده سازی ورژن دوم قالب های کاری توصیه ای (advise frome work) و واسط کاربر هستیم و باور داریم که می تواند بسیاری از مسائل رو نمایی شده را بوسیله تجارب ما از ورژن اولیه حمل نماید. در سه زمینه در تغییرات اساسی را در زمینه واسط کاربر انجام دادیم: واسط کاربری که خود در نوشتن پیشنهاد می کند. 2- واسط کاربری برای پنل توصیه گرها و رفتار توصیه گرها در پاسخ به دانشجویان از زیر، نگاهی به چندین که رونمایی کرده ایم می اندازیم و تعریف می کنیم که هیچگونه این سه زمینه را در یک یا دو مورد از آنها تغیر داده ایم برای آن ضعفها  قالب های کار ساخت یافته برای خروجی نه برای انجام کار پیشنهاد دانشجو بسیار ساخت یافته است در روشی که آنالیز کارها را تقسیم به دسته های قابل بررسی می کند بهرحال آنقدرها هم ساخت یافته نسبت حدی که بتوانند نشانی دهد که کجا دانشجویان باید آنالیز خود را شروع کنند که در واقع باید بگوییم که شامل مطالبی که باید دانشجویان در اول کار به آن توجه کنند نسبت سئوالات اصلی مهم چیستند، نه شامل موارد دامنه – خاص هست که اثر می گذارد در انتخاب اینکه کدام روش بهتر است. چیز بیشتری که هست این است که دانشجویان اعف حس اینکه چگونه مشاورها خیلی از هدف ها و نظرات را با هم فیکس می کنند که یک رفتار یکپارچه و یکدست را در یک موقعیت خاص انجام دهند در نتیجه، دانشجویان اغلب مایل هستند که فشار اجباری به آنها بیاید که روش آنالیز کار نزدیک شوند. آنها در همه زمینه ها و اهداف یکی یکی کار کرده و از ساختارهای پیشنهادی استفاده کرده برای انجام آنالیزها به جای اینکه اول تمرکز بیشتر روی زمینه ها و ساختارهای متمم همانطور که در دنیای واقعی آنالیز وظیفه پیشنهادی معنی دار می شود. در جدیدترین مدل واسط کاربری پیشنهادی، از دو معنی برای جلوگیری از استفاده دانشجویان از انجام نقشه یا هدف شبکه ای برای انجام آنالیزهایشان استفاده کرده ایم. ابتدا از نمونه پیشنهادی قابل انعطاف استفاده کرده ایم به جای اینکه با ادعاها با نظرات خالی بر هدف یا نقشه را پر کنیم، بیان می کنیم که تمام نقشه ها احتیاج به این دارند که تمام اهداف را در نظر بگیریم و دانشجویان در این زمان وظیفه خود را شروع کنند با یک گزینش خالی، برای کسانیکه می توانند ادعاهای مختلفی کنند و در عین حال مناسب. دوم، ما سئوال های مهمتری را برای مشاورها مطرح کردیم که منجر به این می شود که دانشجویان مستقیماً به قسمت های مهم هدایت می شود. واسط کاربر، یک شاگرد می تواند فقط سئوالی برسد مثل اینکه مشاور فکر کند سر زمینی برای صلح برنامه ریزی شده اثر می گذاری کند برای هدف رفاه محلی خانه بر این ، فقط می توانند سئوال در مورد نقطه قطعی اثر متقابل بکشد، بلافاصله بعد از دیدن داستانی که تهیه شده از خودداری از سرزمینی که برای صلح طراحی شده. در واسط کاربر جدید، یک دانشجو هنوز می تواند این سئوالات خاص را بپرسد، ولی می تواند هر موقعی که می خواهد بپرسند. همچنین می توانند یکی از سئوالات مشاور را بپرسند همانند: کدام برنامه فکر می کنید بهترین است؟ مهمترین هدف فکر می کنید کدام است؟ مشاورین جواب می دهند این سئوالات را با داستانهایی که شرح دهد نگرش کلی را روی یکدیگر که جنبه خاصی از برنامه یا هدف خاص را دارد، بنابراین باعث می شود که دانشجویان جایی را برای شروع آنالیزشان پیدا کنند. در مکانیزم فوق ممکن است اجازه انعطاف پذیری متقابل بیشتری بدهد، ولی آنها دقیقاً پشتیبانی و تشویق نمی کند لذا ما در حال حاضر روی مدلی از مشاوره کار می کنیم، که به جراحت معرفی می کند به دانشجویان برنامه هایی برای رسیدن به مسطوح باید، که برای هر یک از روشها راهنمایی های خاصی را ارایه می کند. برای مثال، ممکن است یک شاگرد قبلاً برابرند که بهترین نقشه کدام است، و بخواهند که شکل بدهد تحقیقاتش را در اطراف مدارک پیدا شده برای برنامه خودشان و علیه دیگران؛ با یک دانشجو ممکن است احساس کند که یک هدف بطور ویژه ای مهم است، که بنابراین می خواهد با حذف کردن برنامه هایی که مربوط به هدفش نمی باشند شروع کنید.

    • مشاورین رفتار مشاوره ای به اندازه کافی ندارند

در اجرای ابتدایی یک گروه مشاورضروری بود که همانند یک گروه ساده از تکمه ها بودند وقتی یک مشاور یک نظر بایک انتقاد داشت که پیشنهاد دهد، عکس مشاور روشن می شد و یک فیلم کوتاه پخش می شد (یک چیزی مثل من مخالفم با آن عقیده) سپس یک دانشجو می توانست تفکر بزند روی شکل مشاور برای شنیدن نظرهای بیشتر مشاور، این باعث می شد که داستانی ظاهر شود برای جستجو گر، جایی که داستانهای حرفه ای و بقیه اطلاعات در پاه دسناریو (موضوع) بصورت معمولی نشان داده می شود. این به ظاهر همایش معقول واسط کاربر باعث یک عارضه جانبی ناشی از بدشا نسمی می شود، که آن نمی تواند به اندازه کافی تشخیص مند کند مشاورین را نسبت به تبعید شخصیت ها، کارشناسان حرفه ای، در سیستم این خطرناک است به دو دلیل اول: باعث می شود که دانشجویان در میان عقاید مشاورین با تجربه و حرفه ایها به راحتی گیج شوند . آن دستمرد دوم: می کند دانشجویان را از عملکرد مشاورین به عنوان منابع اطلاعاتی، زیر محدوده سئوالات ممکن از آنها بسیار محدود شده بود، آن بسیار ساده بود که به مشاورین به عنوان نشان دهنده هایی داستانهای حرفهای اعتنا کنیم. هیئت مشاورین واسط کاربردی در جدیدترین مدل مشاوره ای رفتاری متفاوت دارد در چندین روش (راه) که ما اعتقاد داریم دو روش تأثیر گذار فوق را کوچک می کند. ترجیحاً در داستانهای مربوط به جستجو گرها نسبت به حرفه ایها بیشتر ظاهر می شود، مشاورین حالا همیشه در هیئت مشاورین به خودی خود ظاهر می شوند ،که تاکید بر اهمیتشان را بزرگ کنند برای سئوال کردن از یک مشاور، می تواند انتخاب کند یک مشاور را در هر لحظه ای و انتخاب کند که هر چه سئوالی بکند از میان متن های خاص و منو های تودرتو در رشته های مختلف.این واسط کاربر دوستانه برای سئوال کردن – جو آرادن، به خوبی رفتاریست که از حرفه ایها مجزا و متمایز است هیئت مشاورین را به صورت یک منبع در می آورد که دانشجویان هم محتملاً بیشتر دوست دارند که از آن استفاده کنند، و بیشتر محتمل است که بفهمند که آن چیست؛ گروهی ثابت قدم که عقاید شان بصورت جالب درآمده. برنامه ریزی شد برای پیشرفت دادن ابزار مشاوره دادن که کوشش خواهد شد باعث توسعه دادن کار مشاورین شود و امیدواریم که دانشجوها سئوالات اختصاصی تری بپرسند، و استفاده کمتر از عقایدشان و رانشان و دانشجوها بیایند و خودشان هم درگیر شوند که پشتیبانی مشاور ها را هم داشته باشند،به طور ناگهانی عقیده ندهند مشاورها و حرفشان را با مدرک به دانشجو ها بزنند. این طراحی ادامه دار یک رقابت می باشد که چگونه به طراحان اجازه دهیم انعطاف پذیری برنامه را بالا ببرند بدون اینکه به مؤلفین برنامه (بار) اضافی وارد نمایند. اولین ساختار پیشنهادی مشاوران دانشجویان اجازه می دهد که مهمترین اهدافشان را انتخاب کنند در حالی که آخرین برنامه پیشنهادی خود را آماده می کنند. اهمیت هدف و اولویت بندی تأکید شده: اولین توصیه ساختاری مشاوره ای اجازه می دهد به دانشجویان، انتخاب کنند مهمترین اهدافشان را در حالیکه آخرین برنامه توصیه شده شان را طراحی می کنند. زیرا این اهمیتهای مرتبط به اهداف که Post-hoc بوده را دانشجویان واقعاً تا وقتی که آنالیزشان تمام شود نمی توانند راجع به آن تفکر کنند حتی همه آنها این مخصوصاً مهم است زیرا فقط وقتی دانشجویان واقعاً می آیند که توجه کنند درباره یک یا چند هدف باعث می شود که علاقه آنها درباره آنالیزشان روی برنامه توسعه پیدا کند. در مدل جدیدتری از توصیه های ارائه شده، دانشجویان می توانند تفکر کنند روی قسمت های مختلفی از اهمیتهای مرتبط در اهداف در مراحل مختلف، قبل از آنالیز کردن برنامه این قسمت جدید همچنین باعث می شود که نیازهای دانشجو توسط مدارک دانشجویان زمینه کاری خود را با راهنمایی هایی روی آنالیزشان می گذارند.  انتقاد کردن ساده فقط استدلال ساده را اجازه می دهد : یکی از بیشترین مشکلات واضح با مدلهای ابتدایی مشاوره آن بود که دانشجویان غالباً از هرکدام از ادعاهایشان و هرچه بیشتر انتقاد می کردند، آنها بیشتر مدارکشان را به سمت ادعاهایشان می کشاندند بدون در نظر گرفتن ارتباطاتشان در غالب کوشش برای اینکه راضی کنند مشاورانشان را تا بتوانند بگذرانند و به سمت ادعایی دیگر بروند. اشتباهات خاص بود، و تعداد زیادی از جوابها که فقط دانشجویان آماده با مدرک آماده می کردند بدون مشخص کردن مکان آنها. در مدل بعدی از مشاوره، تأکید بیشتری جایگذاری شد روی نقدها با توجه به ارتباط با مدرک، تا باعث تشویق دانشجویان شود تا مدرک راکی عاقلانه تر استفاده کنند. مدل آینده برنامه ریزی شده حتی به دانشجویان اجازه ساختن ادعاهای ساخت یافته بیشتری را می دهد، اجازه می دهد به آنها که توضیح دهند چرا آنها از عقایدشان در راهی که داشتند پشتیبانی می کرده اند. با افزایش دادن مقدار ادعاهایی که یک دانشجو در زمان ساخت آنها داشته، ما می توانیم همچنین دقتی که در مورد چیزهایی که به دانشجو داده ایم را افزایش دهیم.  توصیف ساده از اهداف برنامه ها: در مشاوره، دانشجویان احتیاجی به پیدا کردن ارتباطی بین اهداف ندارند، یا برنامه های مناسب، آنها فقط باید آن را بدست آورند. این خصیصه در بعضی مفاهیم عمدی است، تمرین نکردن برای باز، بسته کردن توسط تهیه کردن مقدار زیادی امکانات می تواند پایمال کند طراحان را مثل دانشجویان مخصوصاً دانشجویانی که آشنا نیستند با موضوع. اگر چه تصمیمات دنیای واقعی به ندرت درگیری کوچک دارند، برنامه های مناسب و مورد توافق برای اهداف در یکی از اولین کارهای تصمیم سازی باید اغلب چاره های واضح چکانده شوند، اهداف مورد توافق، بیرون از با مقدتی از پیشنهادات و اعتراضات. یک عامل بالقوه برای این مسئله، که ما هنوز آن را اجرا نکرده ایم اضافه کردن کار آنالیز مقدماتی است، قبل از کار توصیه شده که در آن دانشجویان کمک می کنند در پیدا کردن اهداف، و برنامه های بالقوه، شامل شدن هر چه بیشتر آنالیزهای جزء به جزء شده شایسته. بنابراین در مفهوم دانشجویان می قبل از شروع آنالیزشان می توانند نمونه های ساختاری توصیه ای را اختراع کنند، اگرچه با تعداد خیلی محدود شده ای از ساختارهای تأیید شده امکان پذیر است.  نتیجه گیری مستقیم دانشجویان از مدارک در تلاش برای درک اهمیت پشتیبانی از مدارک، مشاوره اصلی همیشه ارائه می دهد ارتباطی از مشاوران را، داستانهای نظریه ای به داستانهای حرفه ای که برای پشتیبانی از عقاید مدارک ارائه می دهند. تا وقتی این به دانشجویان کمک می کند که سریعاً داستانهای مرتبط را پیدا کنند، آن همچنین نمونه واضح وجدانی را نتیجه می دهد: دانشجویان می توانند از مشاوران برای عقایدشان سئوال کنند، در پیروی ارتباطات با داستانها، و کشیدن نقاط از داستانها بیرون جهت تطبیق دادن با ادعاهایشان دراین نمونه، دانشجویان هیچوقت احتیاجی به جستجو برای پشتیبانی ندارند. . آنها می توانند سئوالاتشان را برای عقایدشان ادامه بدهند و پشتیبانی بدست آورند این بدان معنی است که شاگردان تقریباً نمی توانند بدست آورند هر تجربه ای در آنالیز کردن پتانسیل ارتباطی از یک قصه به یک هدف و نقشه داده می شود. همه داستانهای مرتبطی که آنها احتیاج دارند ظاهر می شود درست در لحظه ای که با نوک انگشت به آن اشاره می کنند.واضح ترین راه برای حل این مشکل متوقف کردن هدایت دانشجویان است که به طور مستقیم به سمت مدرک هدایت شوند.ترجیحاً همیشه تهیه ارتباط به مناسبترین موضوع که ما می توانیم به راحتی به بهترین سازماندهی آنها اشاره کنیم اطلاعات پایه قابل جستجو از داستانها است و باعث شویم مدرکی که عقیده آنها را تأیید می کند پیدا کنند. درحالیکه این دستیابی منطقی است، که آن زحمات بیش از حدی را که بر روی مباحثاتموضوع که ما می توانیم به راحتی به بهترین سازماندهی آنها اشاره کنیم اطلاعات پایه قابل جستجو از داستانها است و باعث شویم مدرکی که عقیده آنها را تأیید می کند پیدا کنند.درحالیکه این دستبانی منطقی است، که آن زحمات بیش از حدی را که بر روی مباحثاتموضوع که ما می توانیم به راحتی به بهترین سازماندهی آنها اشاره کنیم اطلاعات پایه قابل جستجو از داستانها است و باعث شویم مدرکی که عقیده آنها را تأیید می کند پیدا کنند. درحالیکه این دستیابی منطقی است، که آن زحمات بیش از حدی را که بر روی مباحثات موضوع که ما می توانیم به راحتی به بهترین سازماندهی آنها اشاره کنیم اطلاعات پایه قابل جستجو از داستانها است و باعث شویم مدرکی که عقیده آنها را تأیید می کند پیدا کنند.درحالیکه این دستیابی منطقی است، که آن زحمات بیش از حدی را که بر روی مباحثات موضوع که ما می توانیم به راحتی به بهترین سازماندهی آنها اشاره کنیم اطلاعات پایه قابل جستجو از داستانها است و باعث شویم مدرکی که عقیده آنها را تأیید می کند پیدا کنند. درحالیکه این دستبانی منطقی است، که آن زحمات بیش از حدی را که بر روی مباحثاتموضوع که ما می توانیم به راحتی به بهترین سازماندهی آنها اشاره کنیم اطلاعات پایه قابل جستجو از داستانها است و باعث شویم مدرکی که عقیده آنها را تأیید می کند پیدا کنند.درحالیکه این دستبانی منطقی است، که آن زحمات بیش از حدی را که بر روی مباحثات انتقادی وارد می کند، بتواند جواب بهتری به مدرک استفاده شده نامناسب بدهد . و برای دانشجویان که حالا احتیاج دارند بخاطر بیاورند مباحثاتی که فقط آنها شنیده اند در حالیکه برای مدرکی که آنها حمایت و یا انکار کند تحقیق میکنند. یکی از اهداف اصلی تحقیقات در حال حاضر برای پروژه های مشاوره ای اینست که بارهای اضافی وارد شده مد نظر را روشن کنیم اولا/ض با پیشرفت رادن ابزار پیشرفت دهنده GBS که می توانند به سادگی GBS تولید کنند که به طور کمک کننده ای می توانند مدارک ناماناسب استفاده شده را به عهده گیرد، همچنین برای کمک کردن به دانشجویان جهت به سادگی توجه کردن به مسیرهای مباحثاتی قابل تحقیق آنان.احتمالاً در میان استفاده از دفتر یا درمیان نمونه های پرمغی توصیه شده که اجازه تجلی مراتب بالد تر مباحثاتی را به خوبی حمایت خود به جزء می کند.

 نتیجه گیری:

در شروع این فصل اشاره می کنیم به سه سئوال بسیار مهم شناخت تکنولوژی که ما فکر می کنیم باید افکار طراحان پایه ای کامپیوتر بر گرفته از محیط پیرامونشان شود:

چه تأثیرات شناختی می خواهیم در فراگیری محیط باشد، چه عناصر و رفتاری می خواهیم در واسط کاربر شرکت داشته باشد تا باعث آن تأثیرات شود، و چه مسائلی می تواند در هنگام کوشش برای رسیدن به آن تأثیرات رخ می دهد؟

ما کوشش می کنیم، که در بقیه مقاله، کلاس خاصی از محیط روشهای مشاوره ای در رابطه با این سئوالات امتحان کنیم علاوه بر آن چراغهایی را در کلاسهای خاصی از سیستمهای تعاملی روشن می کنیم، و روشهایی که در آن اجزایش بتوانند در فراگیری شرکت کنند، امیدواریم پژوهشگران تشویق شده ای داشته باشیم که با روشهای مشابه دیگر درباره فراگیری محیط پیرامون خودنمایی کنند.

با انجام این کار، ما می توانیم یک کارنامه خوب از یک رشته که ابزار خوب شناخته شده تکنیکی دارد را بسازیم و هرگاه احتیاج به یک طراحی جدید از فراگیری محیطی برای دستیابی به تأثیرات شناختی داشتیم می توانیم روی آن طراحی کنیم