پرش به محتوا

ترجمه دوم - بخش سوم - فصل یازده

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
Travel Warning هشدار:

این صفحه مربوط به یک کتاب در حال گردآوری است. بدون هماهنگی مدیران به هیچ عنوان تغییری در این صفحه ایجاد نکنید. در صورتی که تغییری در این صفحه ایجاد کنید یک خرابکار محسوب می‌شوید و با شما برخورد خواهد شد

چالشهاي طراحي شناختي (دركي) و بهبود برنامه Advise

طراحي اوليه Advise و چند پروژه اوليه كه با framework )چارچوب( ساخته شده بود درجلب توجه دانش جويان موفقيت آميز بود طبق مشاهده غيررسمي بنظر مي رسد كه به مقداري از تاثيرات شناختي رسيده ايم. بهر حال ما نقاط مهمي را براي بهينه كردن پيدا نموده ايم كه فكر مي كنيم راهگشائي بر موضوعات كلي طراحي interface براي رسيدن به تأثيرات شناختي است . در حال حاضر از نسخه دوم framework Advise و interface استفاده مي كنيم كه بسياري از مشكلات نسخه اوليه كه از طريق تجربه بدست آورده ايم را حل مي نمايد. ما تغييراتي از سه (جنبه) interface to panel of advisor , recommendation- writing : و رفتار مشاوران نسبت به عمل كرد دانشجويان ايجاد نموده ايم. در زير چند مورد از نقاط ضعفي كه مشهود بوده را بررسي نموده و نحوه تغيير يك يا چند تا از اين سه جنبه را براي رفع ضعفها بيان مي نمائيم.

چارچوب ساختار يافته جهت خروجي و نه براي كار

توصيه دانشجويان بقدري سطح بالا است كه باعث تقسيم كار آناليز به قسمتهاي قابل دسترسي است ولي بيان نمي نمايد كه آناليز را از كجا شروع نمود يعني نمي گويد كه مبحث را بايد در ابتداي كار بيان نمود و سؤالهاي مهم كدامند يا كدام موضوع domain specific امكان تأثيرگذاري بيشتري در تصميم گيري در انتخاب بهترين نقشه را دارد. دانشجويان اغلب اوقات درك درستي از چگونگي انتخاب goal/plan مناسب براي تشكيل يك نظر شناختي (دركي) در مورد موضوع تحت بررسي ندارند. بنابراين دانش آموزان اغلب مايل هستند كه از روش (brute force) بي خردانه براي كار آناليز استفاده كنند. آنها براي كار آناليز با استفاده از ساختار توصيه اي بر روي تمام طرحها و اهداف يكي يكي كار مي كنند بجاي اينكه اول تأكيد روي بهترين ويژگي طرحها داشته باشند . 
در نسخه جديد advise interface براي ممانعت استفاده دانشجويان از روش plan/goal در آناليزهايشان از دو روش ديگر استفاده مي نمائيم . اول بجاي اينكه نقشه براي اهداف چك شود ما طرحهاي توصيه اي را انعطاف پذيرتر نموديم. دانشجويان كارهايشان را با يك گزارش خالي شروع مي نمايند و درخواستهاي انفرادي را به آن اضافه نمايند، دوم كاري كرديم كه بتوانند از مشاوران سوالات سطح بالا كه باعث راهنمايي آنها به موضوعات مهم مي شود را بپرسند. براي مثال در Advise اصلي interface يك دانشجو تنها مي تواند يك سؤال بپرسد مانند كدام مشاور فكر مي كند كه طرح زمين براي صلح باعث حفظ رفاه خانوادگي مي شود ؟ و بايستي اين سوال را در نقطه خاصي از فعل و انفعال (interaction) درست بعد از ديدن شرح خلاصه طرح زمين براي صلح پرسيده شود. در interface جديد ، يك دانشجو مي تواند اين سؤالات خاص را هر زمان كه مايل باشد بپرسد آنها مي توانند يك يا همه سوالات مشاوران را مثل كدام طرح را فكر مي كنيد كه بهتر است يا كدام هدف مهمتر است ؟ را بپرسند . مشاوران را با اين سوالات با شرح دادن نحوه انجام و تاكيد روي جنبه هاي كليدي طرح ها و اهداف بخصوص را پاسخ دهند كه به دانشجويان مكاني را براي شروع آناليزشان مي دهد، دو مكانيزم بالا ممكن است باعث interaction انعطاف پذيري شود اما لزوماً باعث پشتيباني يا تشويق نمي شود.

درحال حاضر روي نسخه اي از Advise كار مي كنيم كه به دانشجويان اجازه استفاده از شيوه هاي سطح بالاي انتخاب طرح را مي دهد و راهنمائي مخصوص به هريك از شيوه ها را ارائه مي دهد . براي مثال يك دانش آموز شايد باور دارد كه مي داند كدام طرح بهتر است و مي خواهد كه تحقيقاتش را در مورد پيدا نمودن شواهد براي طرحش و عليه ديگران بسازد يا دانشجو ممكن است احساس كند كه يك هدف خاص مهم است و مي خواهد با حذف تمام طرح هائي كه شكست خورده اند شروع نمايد.

مشاورها باندازه كافي مثل مشاور عمل نمي كنند.

در اجراي اوليه (پياده سازي) Panel of advisor (گروه مشاوران) يك سري دكمه بودند هنگاميكه يك مشاور يك پيشنهاد براي ارائه داشت يك تصوير مشاور نشان داده مي شد و يك نوار ويدئويي كوتاه هم پخش مي شد (چيزي مثل من با آن نظر مخالفم) پس دانشجو مي تواند روي تصوير مشاور كليك نموده تا بتواند اطلاعات بيشتري كسب كند كه اين باعث مي شود يك متن در قسمت browser ظاهر شود كه معمولا در آن متنهاي تخصصي و اطلاعاتي در مورد سناريو نشان داده مي شود. اين interface به ظاهر قابل قبول باعث يك تأثير جانبي غيرخوش آيند مي شود. چون بدرستي فرق بين مشاوران و كاراكتورهاي ديگر را (بخصوص كارشناسان در اين سيستم را تشخيص نمي داد. بدو دليل اين خطرناك است . اول باعث مي شود تا نظرات مشاوران و با تجربه ها را با هم اشتباه كنند. دوم باعث عدم تشويق دانشجو در استفاده از مشاوران بعنوان منبع اطلاعات شود . چون شعاع سوالات احتمالي از مشاوران خيلي كم بود و به سادگي مشاوران را بعنوان يك هدايتگر به متنهاي كارشناسانه فرض مي نمايند. گروه مشاور interface در نسخه جديد با روش قبلي متفاوت است و معتقديم كه اثراتي كه در بالا گفته شد را بحداقل مي رساند. بجاي ظاهر شدن در browser همراه با مطالب كارشناسان و مشاوران حالا هميشه در گروه مشاوره ظاهر مي شوند (Advisor panel) كه براي تاكيد روي اهميت آنها بصورت درشت نشان داده مي شوند. بمنظور سوال نمودن از يك مشاور، دانشجو مي تواند در هر زماني روي Advisor كليك نمايد و از متن بخصوص هرسوالي كه بخواهد انتخاب نمايد.

اين interface دوستانه سوال و جواب و همچنين رفتاري كه از كارشناسان مجزاء است باعث مي شودكه advisor panel يك منبعي براي استفاده دانشجويان از آن گردد. و بيشتر برايشان قابل فهم است .

(شکل زير را ببينيد)


               


واسط Advise يك طرح كلي بر مبناي توصيه و يك منوي غير استانداردي از سؤالات براي مشاوران را نمايش مي دهد.


يك طرح براي افزايش Advise بستگي به نقش مشاوران در توسعه آن دارد . ما اميدواريم كه دانشجويان سؤال ويژه بپرسند و از عقايد مشاوران خود در درخواستهايشان استفاده نمايند.يك چالش طراحي مستمر كه ما با آن روبرو هستيم اين است كه چطور به طراحان اجازه افزايش انعطاف پذيري بدون اينكه باعث زحمت بيش از حد آنها با گرفتن مجوزات باشيم را بدهيم.

اهميت اولويت بندي اهداف تحت تاييد:

اولين ساختار توصيه اي Advise به دانشجويان اجازه انتخاب يكسري از مهمترين اهداف هنگام ساختن نهائي طرح توصيه هستند را مي دهند. چون اين دامنه اهميت هدف post – hoc بوده دانشجويان واقعاٌ اهميت اهداف را تا پايان آناليزشان بررسي نمي نمودند . اين بخصوص هنگامي مهم است اگر دانش آموزان واقعاٌ در مورد اهداف اهميت مي دادند. درنسخه جديد توصيه دانشجويان مي توانند اهميت اهداف را در يك قسمت جدائي قبل از آناليز طرح رسيدگي كنند اين قسمت همچنين ممكن است دانشجويان را ملزم به ارائه مدرك براي درخواستهايي كه آيا واقعاً يك هدف بخصوص مهم است يا خير را نمايند. با تمركز بموقع روي اهداف، دانشجويان مي توانند پايه اي كه آنها را به بقيه آناليزشان راهنمايي نمايد را بنا نهند.


انتقادساده، اجازه بحث ساده را مي دهد :

يكي از شناخته ترين مشكلات در نسخه اوليه Advise اين بودكه دانش آموزان بكرات از روش هر چه بيشتر بهتر در رسيدن به درخواستهايشان استفاده مي كردند. آنها غالباً مدرك را به درخواستشان بدون در نظر گرفتن ارتباط داشتن به مطلب بمنظور راضي نگهداشتن مشاوران اضافه مي نمودند تا بتوانند درخواست ديگري را شروع نمايند. و اين روش در اغلب اوقات كارآمد بوده است و بيشتر انتقادهاي نوشته شده توسط طراحان طوري طراحي شدند كه اشتباهات بخصوصي را بيان نمايند و خيلي از پاسخ هاي كلي باعث مي شد كه دانش آموزان مدارك بيشتري بدون ذكر "كجا" اضافه نمايند. در نسخه بعدي Advise تاكيد زيادي روي انتقادها در رابطه با مدارك مربوطه شده است تا بتوان دانش آموزان را وادار نمود تا از مدرك بصورت صحيح استفاده نمايند. نسخه آينده به دانش آموزان امكان ايجاد درخواست ساختار يافته بيشتري را مي دهد. به آنها اجازه بيان اينكه چرا از عقايدشان پشتيباني مي نمايند را مي دهد. توسط افزايش مقداري كه يك دانشجو مي تواند هنگام ساختن يك درخواست بگويد ما مي توانيم دقت بازيابي را كه به دانشجويان ميدهيم را افزايش دهيم.


نمايش ساده از طرح ها، اهداف:

در Advise ، نيازي نيست كه دانشجويان اهداف مناسب (وابسته) با طرح هاي مناسب را كشف نمايند فقط آنها را تحويل دهند . اين ويژگي تا حدودي عمدي بوده ، نامشخص نمودن نتيجه كار با دادن امكانات زياد مي تواند براي دانشجو و طراح مشكل باشد. بخصوص دانشجو كه با دامنه (Domain) آشنائي ندارد اما تصميم دنياي واقعي بندرت درگير مجموعه اي از اهداف توافق شده و طرح هاي كوچك است . يكي از اولين كارهاي تصميم گيرنده بايستي اين باشد كه آشكارترين Alternative را از باتلاقي از پيشنهادات و ايرادات انتخاب نمايد. يك راه حل ممكن اين مشكل كه هنوز بكارگرفته نشده اين است كه كار آناليز قبل از كار توصيه اي اضافه شود كه در آن به دانشجو در كشف اهداف كمك شده و كدام طراحي هاي ممكن ارزش آنرا دارد كه مورد آناليز دقيقتري قرار گيرد. بنابراين دانشجو بايد قبل از شروع آناليزشان يك ساختار طرح توصيه را كشف نمايد گرچه بر محيط خيلي محدود شده ساختار تاكيد شده است.

دانشجويان را بيش از حد مستقيما به مدرك هدايت كردن :

در تأكيد روي پشتيباني مدارك مهم درنسخه اصلي Advise يك لينك از مشاوران (( متنهاي انتخابي)) تا متنهاي خبره (ماهر) بمنظور تهيه مدارك براي پشتيباني اين ايده ها وجود دارد . گرچه اين به دانشجويان در پيدا نمودن متنهاي مرتبط كمك مي نمايد و همچنين به يك نمونه برحسته مي انجامد : دانشجويان مي توانند نظر مشاوران را بپرسند و از اين ارتباط با متن پيروي كنند و نقطه هاي خاصي از آن متن را به درخواست خودشان اضافه نمايند. طبق اين طرح دانشجويان هرگز نياز به جستجو و حمايت ندارد و آنها مي توانستند فقط عقايد آنها را بپرسند و آنها هم از دانشجويان حمايت مي نمايند. اين بدين معناست كه دانشجويان امكان زيادي در بدست آوردن تجربه در آناليز نمودن متن مرتبط با اهداف يا طرح را ندارد چون تمام متنهاي مرتبط هميشه در دسترسشان قرار مي گيرد.

بهترين راه حل اين مشكل راهنمايي نكردن دانش آموزان مستقيماً به مدرك است . بجاي اينكه آنها را مستقيماٌ به متنهاي مناسب راهنمائي نمايند مي توان آنها را به يك پايگاه داده هائي كه قابل جستجو باشند و بتوانند مدرك مورد نياز خود را پيدا نمايند هدايت نمود. اگر چه اين روش شناختي است اما يك بار سنگين روي هر دوي منتقدان كه بايد جوابگوي استفاده نامناسب مدرك باشند و دانشجويان خواهد بود. 

يكي از اهداف اصلي بررسي امروزه پروژه advise كم كردن مشكلات بالا است . نخستً با بهبود ابزار توسعه دهنده هاي GBS كه بتواند براحتي GBS ايجاد نمايند كه جوابگوي مدركي كه كاربرد اشتباه درد با شد و هم به دانشجويان در پيگيري مبحثي كه دارند و روي آن كار مي كنند. كمك كرده باشند (شايد از طريق استفاده دفترچه يا از طريق توصيه طرح كه اجازه بيان نمودن بحث ها ي سطح بالا و حمايت بيشتر را مي دهد) .


نتيجه

در ابتداي فصل سه علم شناختي حياتي در رابطه با سوالاتي كه ما فكر مي كنيم بايستي فكر طراحان محيط كامپيوتر را هدايت نمايد را شرح داده ايم. چه تاثيرات شناختي، محيط آموزش بايد داشته باشد و چه عناصر Interface و رفتار مربوط به اين تأثيرات ، و چه مشكلاتي هنگام بدست آوردن اين تأثيرات ايجاد مي شود را بيان نموده ايم.

و ما سعي نموديم كه در بقيه فصل به بررسي كلاس بخصوصي از محيط هاي Advise system مرتبط با سؤالات بپردازيم. اضافه بر روشن نمودن اين موضوع بعضي از كلاس سيستمهاي interface  و را ه هائي كه در آن عوامل آن مربوط به آموزش است را بيان نموديم ما اميدواريم كه پژوهشگران ديگر را به بيان سؤالات مشابهي در مورد محيط آموزشي تشويق نماييم . با چنين كاري ما مي توانيم ابزارها و تكنيكهاي بزرگ خوبي را در نتيجه نياز به طراحي نوع جديدي از محيط آموزشي بمنظور بدست آوردن تأثيرات شناختي جديد را بسازيم .