ترجمه عامل های انسانی در فناوری اطلاعات/فصل شانزدهم

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
Travel Warning هشدار:

این صفحه مربوط به یک کتاب در حال گردآوری است. بدون هماهنگی مدیران به هیچ عنوان تغییری در این صفحه ایجاد نکنید. در صورتی که تغییری در این صفحه ایجاد کنید یک خرابکار محسوب می‌شوید و با شما برخورد خواهد شد

ترجمه فصل شانزدهم کتاب

عنوان اصلی این فصل EVOLUTION OF MAN'S NEEDS AND TECHNOLOGICAL PROGRESSION Pragmatic foundations for a relational coupling

عنوان فارسی سیر تکاملی نیازهای انسان و پیشرفت های فن آوری