تغییر حاکمیت سیاسی/روشهای ایستاگی حاکمیت

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
  • سلب اعتماد و ایجاد تفرقه افراد شاخص و نخبگان سیاسی
  • ایجاد درگیریهای مستقیم یا ضربدری بین رهبران احزاب و گروه‌ها بصورت مستقیم یا بین هواداران و وابستگان آنها
  • ایجاد فضای امنیتی و خفقان و رعب و وحشت
  • تحریم و در تنگنا قراردادن اقتصادی مردم در مواقع بسیار بغرنج که بیم سقوط می‌رود
  • بازی با دموکراسی و ‌تقلب انتخاباتی و عدم قبول نظارت بین المللی
  • حذف، زندان یا حبس خانگی رهبران و فعالان