جاوا اسکریپت/عملگرها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

عملگرها در زبان های برنامه نویسی نماد خاصی است که برای اجرای عملیات روی عملوندها (مقادیر و متغیرها) استفاده می شود.
مثال، ۲ + ۳; // ۵
در اینجا + یک عملگر است که عمل جمع را انجام می دهد و اعداد ۲ و ۳ نیز عملوند هستند.

عملگرها در جاوااسکریپت[ویرایش]

انواع عملگر در جاوا اسکریپت عملگرهای مختلف در جاوا اسکریپت عبارتند از:

  • عملگرهای انتساب
  • عملگرهای حسابی
  • عملگرهای مقایسه ای
  • عملگرهای منطقی
  • عملگرهای بیتی
  • عملگرهای رشته ای
  • سایر عملگرها

عملگرهای انتساب[ویرایش]

عملگرهای انتساب برای اختصاص مقادیر به متغیرها استفاده می شوند. مثال، let x = 5; در اینجا از عملگر = برای اختصاص مقدار ۵ به متغیر x استفاده شده است.