پرش به محتوا

جبر بردارها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

مقدمه‌ای بر کمیت برداری[ویرایش]

معیارهای سنجش[ویرایش]

کیفی : بر مبنای درجهء مرغوبیت کالا تقسیم‌بندی شده و نمی‌توان از عملگرهای ریاضی برای آنها استفاده کرد.
کمی : تمام چیزهایی که قابلیت اندازه‌گیری دارند و می‌توان عملگرهای ریاضی بر روی مقدار آنها استفاده نمود.

انواع کمیّت‌ها[ویرایش]

کمیت عددی : این کمیت در فیزیک با تنسور مرتبهء صفرم شناخته می‌شود که فقط دارای مقدار (یک مولفه) می‌باشد. و چهار عمل اصلی (ضرب، تقسیم، تفریق و جمع) به راحتی بر روی آن انجام می‌شود؛ مانند : دما، جرم و .....
کمیت برداری : این کمیت در فیزیک با تنسور مرتبهء اول شناخته می‌شود که علاوه بر مقدار دارای جهت نیز می‌باشد، و تابع قوانین جمع‌برداری می‌باشد؛ مانند : جابه‌جایی، نیرو، سرعت و .....

ویژگی‌های کمیّت برداری[ویرایش]

مشخصات کمیت برداری[ویرایش]

برای معرفی یک کمیت برداری بایستی مشخصات ‹راستا (امتداد)، جهت (سو)، اندازه (مقدار) و نقطهء شروع (یا نقطهء پایان)› آن بردار مورد نظر را معرفی کنیم. البته در محاسبات ریاضی، نیاز به معرفی مشخصهء نقطهء شروع (یا نقطهء پایان) نمی‌باشد.

نوشتن یک کمیت برداری[ویرایش]