جزوات درسی سال اول دبیرستان/شیمی یک/فصل اول:مایعی کمیاب در عین فراوانی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

آب[ویرایش]

آب مایه حیات و فراوان‌ترین مادهٔ مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم. بیش از ۷۵٪ جرم یک انسان از آب تشکیل شده‌است و نیز بیش از ۷۰٪ سطح کره زمین را آب پوشانده‌است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع) با وجود این حجم عظیم آب تنها دو درصد از آبهای کره زمین شیرین و قابل شرب است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک‌ها خصوصاً نمک طعام غیرقابل استفاده‌است. از همین دو درصد آب شیرین بیش از ۹۰ درصد به صورت منجمد در دو قطب زمین و دور از دسترس بشر واقع شده‌است.

نمونه سوالات تشریحی[ویرایش]

۱-جملات زیر را باکلمات مناسب کامل کنید.

الف) هر... را از اتصال دو یاچند عنصر مختلف بایک دیگر ساخته میشودواین اتم را با... باهم متصل می‌شوند. (ترکیب-پیوند کووالانسی)

ب) کلمه زبان علمی را... می‌گویند و دریک ... واکنش دهنده‌ها را در سمت چپ می‌نویسیم. جواب (فرمول شینیایی-معادله شیمیایی)

۲-ویژگی ترکییبات یونی را نوشته و نماد ذره‌ای را بنویسید که دارای ۱۳پروتون و ۱۰الکترون باشند.

۳-علت افزایش مواد زیر را در تصفیه آب شهری بیان کنید.

الف) کلرزدن:جواب (برای از بین بردن میکروب‌های بیماری زا به کار می‌روند)

ب) افزایش کات کبود:جواب (برای رشد جلبک‌ها در انبارها)

سوالات تشریحی[ویرایش]

۱- دلیل استفاده از موارد زیر را در تصفیهٔ آب شهری بنویسید

کلر – کاتیونهای Al3+ و Fe2+ - کات کبود - یون فلوئوریدF-

۲- برای تنظیم آب دریاچه‌ای که در اثر ورود مواد اسیدی به آن زندگی آبزیانش به خطر افتاده است بهتر است کدامیک از مواد زیر را به دریاچه بیافزائیم؟ H2SO4 - Ca(OH)2

۳- انواع آب سخت را بنویسید؟ (با تعریف)

۴- در ۱ کیلوگرم از آب دریاچه‌ای ۰٬۰۰۴ گرم اکسیژن حل شده است. غلظت اکسیژن حل شده در آب این دریاچه را به ppm حساب کنید؟