حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل دوم/حل تمرین بخش ۲-۱/حل تمرین ۳

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

اگر حالات پذیرش ماشینی را به حالات غیرقابل پذیرش تبدیل نماییم و حالات غیرقابل پذیرش آن را به حالت‌های مورد پذیرش تبدیل کنیم، آنگاه هر رشته‌ای که جزو زبان L باشد در حالت غیرقابل پذیرش متوقف می‌شود و هر رشته‌ای که جزو زبان L نباشد و به اصطلاح L' باشد در حالت مورد پذیرش متوقف خواهد شد