حل تمرین نظریه محاسبات

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد


کتاب حل المسایل نظریه محاسبات

نام کتاب اصلی:

Introduction to the Theory of Computation

(Michael Sipser)

نویسنده کتاب اصلی : مایکل سیپسر

مترجم : محمد حسن شیرعلی شهرضا

فهرست