حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین۱-۷

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

حل تمرین۱-۷

تمرین[ویرایش]

برای زبان های زیر با توجه به تعداد حالات گفته شده NFA رسم کنید. الفبا {0و1} می‌باشد.

ltr article

A){w|با 00 تمام شود }with 3 state:

b) ){w|{ شامل زیر رشته ی 0101 باشد with 5 state:

c) L3 = {w|w contains an even number of 0s; or exactly two 1s}

d ){0} with 2 state

e) 0*1*0+ with 3 state:

f)1*(001+)* with 3 state:

g) {є} with 1 state:

h) 0* with 1 state:


[ http://ceit.aut.ac.ir/~8731005 تصاویر قسمت a تا h]