پرش به محتوا

حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم/فصل اول/حل تمرین ۱-۲۷

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

سوال:

1.27) تعریف FST را در تمرین 1.24 خوانده و ساختار FST با رفتار زیر را ارائه دهید.الفبای ورودی و خروجی{0و1} می باشد و رشته ی خروجی برابر با رشته ورودی در مکان های زوج و معکوس ورودی در مکان های فرد برای مثال با ورودی 0000111 خروجی باید 1010010 باشد.


پاسخ: