راهنمای استفاده از فیلتر دیجیتال در متلب/باز کردن ابزارها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مقدمه باز کردن ابزارها فیلتر دیجیتال
راهنمای استفاده از فیلتر دیجیتال در متلب


باز کردن simulink و انتخاب بلوک‌های مورد نظر[ویرایش]

از قسمت نشان داده شده در تصویر گزینه simiulink را انتخاب می‌کنیم

یک صفحه جدید باز می‌کنیم.

برای انتخاب منبع سینوسی از بخش sources گزینه sine wave را انتخاب می‌کنیم. سپس با کشیدن آن به فایل باز شده از آن استفاده می‌کنیم.

برای موارد دیگر نیز به طریق مشابه عمل می‌کنیم.

برای چند کاناله کردن اسکوپ می‌توان از مالتی‌پلکسر استفاده کرد.

که از به هم وصل کردن بلوک‌های بالا می‌توان یک مدار مناسب ایجاد کرد. یک مدار به عنوان مثال در زیر نشان داده شده است.