راهنمای استفاده از فیلتر دیجیتال در متلب/موج سینوسی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ویژگی‌ها موج سینوسی ویژگی‌های فیلتر دیجیتال
راهنمای استفاده از فیلتر دیجیتال در متلب


Sine Type[ویرایش]

موج سینوسی دو نوع دارد؛ یکی بر پایه زمان و دیگری بر پایه نمونه که اولی در کاربردهای آنالوگ و زمان پیوسته استفاده می‌شود و دومی در کاربردهای دیجیتال و زمان گسسته.

Time[ویرایش]


Amplitude[ویرایش]

Amplitude یا دامنه موج مقدار حداکثر موج را مشخص می‌کند.

Bias[ویرایش]

Bias مقدار dc را مشخص می‌کند.

Sample per period[ویرایش]

تعداد نمونه‌برداری در هر تناوب را مشخص می‌کند.

Number of Offset Samples[ویرایش]

با توجه به رابطه زیر می‌تواند فاز اولیه را تعیین کند:

در نتیجه


و همچنین داریم: