راهنمای جامع فیزیک/آزمایش تامسون

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فیزیک لیزر آزمایش تامسون پیدایش فیزیک هسته‌ای


تاریخچه[ویرایش]

تامسون در آزمایشی که در سال ۱۹۱۳ انجام داد، گاز نئون را به وسیله الکترونهای پر انرژی کاتدی گلوله‌باران کرد. اتمهای برانگیخته شده نئون با از دست دادن یک الکترون به یونهای نئون یک بار مثبت تبدیل شدند. با سرعت دادن به این یونهای مثبت در میدان الکتریکی و سپس منحرف کردن مسیر آنها در میدان مغناطیسی، مشاهده شد که مقدار انحراف یونهای نئون یک بار مثبت یکسان نیست، بلکه سه لکه رنگین نزدیک به یکدیگر بر صفحه فلوئورسان پدید می‌آورند.

جوزف جان تامسون

قاعده کلی[ویرایش]

قاعده کلی این است که هر چه ذره متحرک سنگین‌تر باشد، دچار انحراف کمتری می‌شود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این یونهای گازی از سه نوع اتم نئون پدید آمده‌اند که ساختمان الکترونی یکسان داشته ولی در جرم با یکدیگر متفاوت هستند، بدینسان مفهوم ‹‹ ایزوتوپ›› پیشنهاد شد و یک پایه مهم دیگر از تئوری اتمی دالتون فرو ریخت زیرا ثابت شد که اتمهای یک عنصر ممکن است یکسان نباشند! رادرفورد برای تفسیر علت تفاوت جرم ایزوتوپهای نئون، وجود ذره بنیادی و خنثای ‹‹ نوترون›› را پیش بینی کرد که ۱۲سال بعد به وسیله چادویک به طریق تجربی به اثبات رسید.