پرش به محتوا

راهنمای جامع فیزیک/محاسبه سرعت نور

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
اتاقک تاریک محاسبه سرعت نور اصل فرما


فاصله زمین تا خورشید، حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر.

مقدار سرعت نور[ویرایش]

نور بیشترین سرعت خود رادر خلا دارد که حدودا۳۰۰۰۰۰ کیلومتر بر ثانیه می‌باشد مقدار سرعت نور در محیط مادی غیر خلا کمتر ازمقدارش در خلا است.

با حل معادلات ماکسول و رسیدن به معادله بنیادی موج مقدار سرعت نور بر حسب گذردهی الکتریکی خلا وتراوایی مغناطیسی خلا بر طبق زابطه سرعت امواج الکترومغناطیسی ماکسول داده می‌شود.

اندازه‌گیری سرعت نور[ویرایش]

یکی از دقیقترین اندازه‌گیری‌های الکتریکی کمیت گذردهی الکتریکی در تراوایی مغناطیسی است که در مؤسسه ملی استانداردها در آمریکاه بوسیله رزا (Roza) و درسی(Dorsey) انجام شد.

نحوه اندازه‌گیری سرعت نور توسط رزا(Roza)[ویرایش]

ایشان ظرفیت خازنی را که ابعاد فیزیکی آن دقیقاً معلوم بود را از طریق محاسبه یافت. این ظرفیت در یکای الکتریسیته بدست آمد سپس با استفاده از پل و تستون، ظرفیت همان خازن را در یکای الکترو مغناطیس یافت نسبت این دو مقدارظرفیت در یکای SI بصورت حاصلضرب گذردهی الکتریکی در تراوایی مغناطیسی داده شد نتیجه این اندازه‌گیری بسیار دقیق بود.

تاریخ اولین اندازه‌گیری سرعت نور[ویرایش]

رومر(Romer) اولین کسی بود که در سال ۱۶۷۶ با مطالعه گرفتگی ماه‌های بر جیس سرعت نور را اندازه گرفت پژوهشگران متعددی بطور مستقیم

سرعت انتشار نور را اندازه گرفته‌اند.نتایج این اندازه‌گیری‌ها با دخالت خطای آزمایش جواب واحدی را دنبال می‌کنند.

اینکه نور یک نوع آشفتگی الکترو مغناطیسی است غیرقابل انکاراست دقیق ترین اندازه‌گیری سرعت نور که آنرا با حرف اختصاری C در خلا نشان می‌دهند با استفاده از لیزر (Laser)بوده که در سال ۱۹۷۲ بوسیله اوانسون(Evanson) و همکارن او در مؤسسه ملی استاندارد انجام شده و نتیجه آن چنین است:۲۹۹۷۹۲۴۵۶۹۲ متر بر ثانیه

منبع[ویرایش]

کتاب فیزیک از آغاز تا امروز نوشته حسین جوادی چاپ دوم شهریور ۱۳۸۷ انتشارات اندرز