راهنمای نگهداری از گربه/تشخیص نر از ماده

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
نگهداری از گربه‌های یتیم تشخیص نر از ماده تغذیه
راهنمای نگهداری از گربه


این صفحه راهنمایی بر تشخیص جنسیت یک گربه است.

چرا؟[ویرایش]

ممکن است که از خود بپرسید که چرا ممکن است که نیاز داشته باشیم که جنسیت گربه را بدانیم؟ از این رو چندی از دلیل‌هایی که به این نیاز می‌انجامد را آورده‌ایم:

♣ ممکن است بخواهید نامی برای آن برگزینید.

♣ ممکن است برای رعایت برخی از مسائل بهداشتی لازم باشد.

راهنمای تشخیص نر از ماده[ویرایش]

نرها بزرگتر از ماده‌ بوده‌ و دارای‌ گردن‌ قوی‌ می‌باشند. در بچه‌ گربه‌ها تفریق‌ نر و ماده‌ به‌ کمک‌ شکل‌ زیر به راحتی‌ میسر می‌باشد.

http://i2.tinypic.com/5z71esl.jpg