راهنما برای دانشجویان جدید دانشگاه تگزاس در آستین/راهنمای اضافه کردن مطالب به ویکی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

- برای کمک گرفتن در مورد نحوه نگارش ویکی به صفحه راهنمای ویکی‌پدیا مراجعه کنید و در صورتی که میخواهید با آزمون و خطا طریقه نگارش در ویکی را یاد بگیرید از گودال ماسه‌بازی استفاده کنید.

- هر صفحه جدیدی که ایجاد میکنید باید زیر صفحه از یک صفحه دیگر باشد. مثلا اگر در کتابچه راهنما یک لینک به یک صفحه جدید میگذارید نام صفحه جدید به طور مثال باید اینگونه باشد: راهنما برای دانشجویان جدید دانشگاه تگزاس در آستین/کتابچه راهنما/صفحه جدید

- در هر صفحه جدید نام رده را به شکل زیر در انتها اضافه کنید.

[[رده:راهنما برای دانشجویان جدید دانشگاه تگزاس در آستین|نام صفحه بدون نام صفحه‌های پیش]]

- نام صفحه که بدون نام صفحه‌های پیش می‌آید سبب می‌شود که صفحه در جایگاه مناسب خود در رده:راهنما برای دانشجویان جدید دانشگاه تگزاس در آستین مرتب شود.

- ترجیحا برای خود نام کاربری ایجاد کنید تا راهی برای دنبال کردن تغییراتی که شما ایجاد کرده اید وجود داشته باشد. این کار امکانات بهتری نیز برای شما فراهم میکند.

- در هر صفحه به صفحه سوال و جواب لینک بدهید.

- اگر مطلبی را لابه لا یا به دنبال مطالب قبلی اضافه میکنید توجه کنید که متناقض با آنها به نظر نرسد. خصوصا اگر مطالب قبل توسط شخصی غیر از شما نوشته شده است.