پرش به محتوا

راهنما برای دانشجویان جدید دانشگاه تگزاس در آستین/کتابچهٔ راهنما/راهنمای خرید اتومبیل

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

شما برای پیدا کردن ماشین مورد علاقه خود می توانید به بنگاه های اتومبیل با آگهی های روزنامه ها مراجعه نمایید. اگر قصد خرید ماشین دست دوم دارید می توانید به وبسایت craigslist نیز سر بزنید.

اما برای اینکه از قیمت واقعی ماشینی مطلع شوید می توانید به وبسایت kbb مراجعه کنید و با وارد نمودن مدل ماشین، سال تولید آن و میزان کارکرد آن (مایلاژ) از قیمتی که در معامله های روز روی ماشین می گذارند مطلع شوید.

اگر شماره سریال ماشین (vin number) را داشته باشید می توانید به وبسایت carfax مراجعه کنید و از سابقه تصادف و تعداد صاحبان قبلی ماشین آگاه شوید. برای استفاده از خدمان این وبسایت بایستی مبلغ مشخصی را بپردازید.