رله دقیق حرارتی/بازتنظیم

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
انتخاب ثابت زمانی بازتنظیم تغییر درجه
رله دقیق حرارتی


بازتنظیم (Reset)[ویرایش]

هنگامی که رله قطع است، فوراً پس از این‌که راه‌اندازی شد، خودش پس از چند دقیقه Reset خواهد شد. اگر تا حدود یک دقیقه بعد از راه‌اندازی جریانی در رله به‌راه نیافتاده باشد و رله هنوز Reset نشده باشد، درصورتی که Reset موردنیاز است، می‌تواند در همان مدّت‌زمان، مطابق با علامت نشانگر و با استفاده از یک رلهٔ کمکیِ RRME وقفه‌ایِ متّصل‌شده، همان‌طور که در شکل‌های G-M صفحهٔ ۱۱ نشان داده شده است، محاسبه گردد. رلهٔ RVAA به‌طور طبیعی، تا زمانی که Reset شده باشد، نمی‌تواند سیگنالی جدید یا ضربهٔ قطع (tripping inpulse) بدهد.