ریاضی برای شیمی/تابع‌ها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

تابع‌ها به عنوان ابزارهایی در علم شیمی[ویرایش]

فرمول درجه دو[ویرایش]

فرمول عمومی معادله درجه ۲ به صورت زیر است:

که به صورت زیر می‌توان آن را نوشت: