زبان برنامه نویسی سی/تمرین‌های ساده به همراه تشریح

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

تمرین یک[ویرایش]

//Header Program Language C

  1. include <stdio.h>
  2. include <conio.h>

int main() {

   // A first program in program language c
   printf("Hello, World!");
   getch();

}