پرش به محتوا

زبان ترکی آذربایجانی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

ترکی آذربایجانی[ویرایش]


گستره استفاده از زبان ترکی آذربایجانی

آموزش زبان ترکی آذربایجانی

کشور های اصلی شامل متکلمان ترکی آذربایجانی
کشورهایی که جمعّیتِ بیشترِِ سخنگویانِ ترکی آذربایجانی را دارند

ورود