پرش به محتوا

زندگی در شرایط سخت/پناهگاه/کوئینژی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

کوئینژی یک نوع پناهگاه برفی است که با انباشته کردن برف، صبر کردن به منظور به هم چسبیدن برف، و خالی کردن برف‌های داخل ساخته می‌شود. بنابراین طریقه ساخت کوئنژی مثل ایگلوها نیست که از طریق روی هم چیدن قالب‌های برفی ساخته می‌شوند.