فرمول‌های فیزیک/فیزیک کوانتوم

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
اتم و فیزیک هسته‌ای فیزیک کوانتوم ثابت‌های فیزیک
فرمول‌های فیزیک


فزیک کوانتوم شاخه ای از علم فیزیک است که به بررسی ذرات بنیادین ماده می پردازد و قوانین حاکم بر آن را بررسی میکند.

در این علم

  • فیزیک کلاسیک
  • فیزیک نوین(نسبیت)

در تضاد است.

F=ma

E=mc^2

سجاد جویا