فرهنگ نجوم/اخترفیزیک/همجوشی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
انفجارهای گاما همجوشی منظومه خورشیدی
فرهنگ نجوم


در فرآیند همجوشی هسته‌ای هسته‌های سبک مانند هیدروژن، دوتریوم و تریتیوم با یکدیگر همجوشی داده شده و هسته‌های سنگین‌تر و مقداری انرژی تولید می‌شود.

برای اینکه هم جوشی امکان‌پذیر باشد هسته‌هایی که در واکنش وارد می‌شوند باید دارای انرژی جنبشی کافی باشند تا بر میدان الکترواستاتیکی پیرامونشان فائق آیند. بنابراین دماهای وابسته به واکنش‌های هم جوشی فوق‌العاده بالاست.

چگونگی همجوشی دوتریوم و تریتیوم
لیزر نوا در آزمایشگاه ملی لارنس لیورموردر تحقیقات همجوشی