پرش به محتوا

فرهنگ نجوم/فیزیک/نورشناسی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
قوانین کپلر نورشناسی پراش
فرهنگ نجوم


نورشناسی،اپتیک یا فیزیک نور، شاخه‌ای از فیزیک است که به بررسی نور و خواص آن و برهمکنش آن با ماده می‌پردازد. نورشناسی در واقع به مطالعه حوزه مرئی، ماوراء بنفش و زیر قرمز امواج الکترومغناطیسی می‌پردازد.

شکست نور در منشور و دیدن طیف های نور سفید
تابیدن لیزر در آزمایشگاه نور