فرهنگ نجوم/منظومه شمسی/اورانوس

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
قمرهای منظومه شمسی اورانوس نپتون
فرهنگ نجوم


هفتمین سیاره از نظر نزدیکی به خورشید و چهارمین سیاره از نظر اندازه و سومین سیاره از نظر جرم در منظومه شمسی است و دارای ۵ قمر می باشد.

تصویر تلسکوپ فضایی هابل از اورانوس که شامل نوارهای ابر، حلقه‌ها و ماه‌هایش است.