فرهنگ نجوم/منظومه شمسی/حلقه های زحل

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
زحل حلقه‌های زحل قمرهای منظومه شمسی
فرهنگ نجوم


زحل بزرگ‌ترین سیستم حلقه‌ای در منظومه شمسی را داراست که این ذرات عمدتاً از آب و غبار تشکیل شده است و از چند میکرومتر تا چند متر هستند.

مجموعه کامل حلقه‌ها در تصویری از زحل تحت تابش نور خورشید برای دید بهتر، که در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۶ توسط فضاپیمای کاسینی گرفته شد.