فرهنگ نجوم/منظومه شمسی/مریخ

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ماه مریخ مشتری
فرهنگ نجوم


Mars یا مریخ از لحاظ فاصله چهارمین سیاره منظومه شمسی است. مریخ را همچنین به دلیل رنگ آن در آسمان شب «سیاره سرخ» می‌نامند.

دو قمر این سیاره فوبوس و دیموس نام دارند و کوچک و سیب زمینی شکل هستند. به همین علت گمان می‌رود سیارک‌هایی باشند که در دام گرانش مریخ افتاده‌اند.

مریخ با چشم غیر مسلح قابل رویت است و بعد از خورشید، ماه و زهره نورانی‌ترین جرم آسمان شب است. «گاهی اوقات بعد از مشتری» بعد از زمین بیشترین ماموریت‌های فضایی به مریخ اختصاص دارد. «مریخ نوردها، مدارگردهای مریخ...»

سیاره بهرام یا مریخ
غروب خورشید در بهرام یا مریخ