پرش به محتوا

فرهنگ نجوم/کره آسمان/مختصات زمین مرکزی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

این اثر با همکاری کاربران تکمیل می‌شود.
ابتدا در جریان گفتگوهای دیگران قرار بگیرید.

مختصات خورشید مرکزی مختصات زمین مرکزی استوای آسمان
فرهنگ نجوم


این نوع دستگاه بیانگر مختصات زمین می باشد.