فیزیک سیاهچاله ها/لغت نامه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نتیجه‌گیری لغت نامه منابع


سیاه چاله Black Hole

شکل گیری جتهای برون کهکشانی در قرص برافزایشی یک سیاهچاله

سفید چاله White Hole

افق رویداد Event Horizon

گذشته علّی Casual Past

افق رویداد مانا Stationary Event Horizon

بردار عمود بر ابرصفحه Normal vector to Hypersurface

انتقال به سرخ Redshift

افق کیلینگ Killing Horizon

گرانی سطحی Surface Gravity

ارگودیسیته Ergodicity

جفت زایی Pair Creation

تکینگی Singularity

متریک همدیس Conformal Metric

مخروط نور Light Cone

نورگونه Null

عامل مقیاس Scale Factor

مهبانگ Big Bang