محاسبات عددی در مهندسی شیمی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

بدیهی است حل معادلات دیفرانسیل با روش های تحلیلی در همه موارد امکان پذیر نمی باشد. لذا از روش های عددی در حل این قبیل معادلات که عمدتا نیز معادلات دیفرانسیل پاره ای یا PDE استفاده می‌شود.

روش حل معادلات عددی معادلات PDE به دلیل