معرفی زیست‌شناسی/مقدمه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

زیست‌شناسی از علوم طبیعی و دانش مربوط به مطالعه جانداران زنده است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار سازواره‌ها، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد، و نیز به بررسی برهمکنش جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد. در این کتاب سعی بر آن است که مفاهیم زیست شناسی را بسیار ساده توضیح داده شود، امیدوارم لذت ببرید.

درخت حیات ارنست هکل به سال ۱۸۷۹