پرش به محتوا

موضوع:نرم‌افزار رایانه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

< رایانهپاکسازی داده‌های نهان (میانگیر)

نرم‌افزار رایانه
کتابهای این موضوع درباره نرم‌افزار رایانه: و مجموعه برنامه‌های کامپیوتری است، روش‌ها و مستندات کامپیوتری است