پرش به محتوا

هندسه مقدماتی/مثلث

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

مُثَلَّث (سه‌گوش) یک چندضلعی با سه ضلع است. مثلث شکلی مسطح است که از اتصال سه نقطه غیرهم‌خط در صفحه به وجود می‌آید. مثلث دارای سه ضلع، سه زاویه، و سه رأس است.

مثلث

مساحت مثلث[ویرایش]

مساحت یک مثلث برابر یک دوم طول یک ضلع، ضرب در طول ارتفاع وارد بر آن، یعنی فاصله رأس سوم تا خط شامل ضلع انتخاب‌شده، است.

مساحت مثلث را از رابطه زیر به دست می‌آورند:

۲ ÷ ( قاعده × ارتــــــفاع ) = مساحت مثلث

محیط مثلث[ویرایش]

محیط مثلث را از رابطه زیر به دست می‌آورند:

مجموع سه ضلع = محیط مثلث