پرش به محتوا

هندسه مقدماتی/موازی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

در هندسه، خطوط موازی، خطوطی در یک صفحه هستند که یکدیگر را قطع نمی‌کنند. ویژگی‌های خطوط موازی، پایهٔ اصل توازی اقلیدسی را تشکیل می‌دهند.