ابزارها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

در زیر فهرستی از ابزارهای ویژه‌ای که کاربران می‌توانند از طریق صفحهٔ ترجیحاتشان فعال کنند می‌بینید، که مطابق آن چه است که در صفحهٔ تعاریف تعریف شده‌است. این خلاصه کمک می‌کند که به صفحه‌های پیغام سامانه‌ای که توضیحات و کد هر ابزار را شامل می‌شوند به راحتی دست پیدا کنید.

ابزارهای جستجو و ویرایشی    [نمایش مبدأ]

تلفن همراه    [نمایش مبدأ]

پشتیبانی از زبان‌ها    [نمایش مبدأ]

رابط کاربری    [نمایش مبدأ]

دکمه‌های ویرایشی    [نمایش مبدأ]

ویژهٔ مدیران    [نمایش مبدأ]

  • Clean Delete Reasons: دلیل حذفی که به طور خودکار توسط سیستم اضافه می‌شود را پاک می‌کند. دلیل حذفی که از طریق URL آمده باشد را دست نمی‌زند.  (نمایش مبدأ | برون‌بری)
    برنامه: Gadget-CleanDeleteReasons.js

    به دسترسی روبرو نیاز است:

    • delete

رده‌ها    [نمایش مبدأ]

آمار    [نمایش مبدأ]

سایر    [نمایش مبدأ]