ویکی‌جزوه/دانشکده:فنی و مهندسی/دینامیک سیالات محاسباتی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

دینامیک سیالات محاسباتی[ویرایش]

دینامیک سیالات محاسباتی(Computational Fluid Dynamics-CFD)

استفاده از روش‌های محاسباتی برای سیستم‌های مهندسی سیالات است؛ که مدلسازی ریاضی و فیزیک و روش‌های حل عددی تحلیلگرها و المان‌های محدود تولید کننده شبکه‌ها را شامل می‌شود. پس از اختراع کامپیوتر، روش‌های عددی به سرعت پیشرفت کرده‌اند.