ویکی‌جزوه/دانشکده:فنی و مهندسی/شبیه سازی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

شبیه سازی عامل محور

شبیه سازی عامل محور یا Agent Baseed Modeling (ABM)

تعریف عامل

همانطور که از نام مدلسازی عامل بنیان (Agent based Modeling) مشخص است، اساس این روش مدل‌سازی مبتنی بر عامل (agent) است. البته به همین دلیل نامهای دیگری مانند مدلسازی عامل محور و یا مدلسازی عامل مبنا نیز برای این روش در نظر گرفته‌اند. در تعریف عامل مباحث و مناقشات زیادی وجود دارد. تنها یک اجماع عمومی وجود دارد و آن اینست که استقلال بحث مرکزی و قابل قبول برای همه در مفهوم عامل است. دو تعریف مشخصی که از عامل وجود دارد عبارت است از: یک عامل یک سیستم کامپیوتری است که در محیطی قرار داده شود و توانایی کنش مستقل در محیط به منظور رسیدن به اهداف تعبیه شده را دارد. بیان اینکه عامل­ها موجودیتهای کامپیوتری هستند به این معنی است که آنها به صورت فیزیکی در فرم برنامه­هایی هستند که بر روی سیستم­های محاسباتی اجرا میشوند. به هر چیزی که بتواند محیط خود را از طریق سنسورها درک کرده و به طور مستقل از طریق محرک­ها بر روی آن محیط کنش کند، عامل گفته می­شود.